Lý Văn Huấn

Lý Văn Huấn

Ngày sinh: 13/10/1971

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Dân tộc: Sán Chay

Ngày vào Đảng: 3/2/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên
- Tỷ lệ trúng cử: 57,73%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1993 - 5/1996: Chuyên viên tập sự Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- 6/1996 - 3/1998: Chuyên viên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- 4/1998 - 8/2000: Kiểm sát viên sơ cấp Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- 9/2000 - 5/2006: Kiểm sát viên sơ cấp Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

- 6/2006 - 12/2008: Kiểm sát viên sơ cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

- 1/2009 - 6/2009: Kiểm sát viên sơ cấp, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Bí thư Chi bộ, Quyền Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

- 7/2009 - 11/2012: Kiểm sát viên sơ cấp, Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

- 12/2012 - 8/2015: Kiểm sát viên trung cấp, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

- 8/2015 - 5/2018: Kiểm sát viên trung cấp, Ủy viên Ban Cán sự Đảng; Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

- 6/2018 - 3/2019: Kiểm sát viên trung cấp, Ủy viên phụ trách Ban Cán sự Đảng; Phó Viện trưởng phụ trách Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

- 4/2019: Kiểm sát viên trung cấp, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.