Ma Thị Thúy

Ma Thị Thúy

Ngày sinh: 3/10/1978

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Dân tộc: Tày

Ngày vào Đảng: 2/9/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học cây trồng, Kỹ sư Trồng trọt

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang
- Tỷ lệ trúng cử: 57,55%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang
- Tỷ lệ trúng cử: 70,29%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 5/2003 - 9/2008: Cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

- 10/2008 - 2/2011: Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chiêm Hóa; Phó Bí thư Chi bộ Mặt trận Tổ quốc; Chủ tịch Công đoàn Mặt trận Tổ quốc-Đoàn thể huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

- 3/2011 - 10/2011: Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (5/2011); Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Chủ tịch Công đoàn Mặt trận Tổ quốc-Đoàn thể huyện Chiêm Hóa

- 11/2011 - 6/2012: Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang

- 7/2012 - 5/2015: Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang

- 6/2015 - 7/2016: Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội chuyên trách thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang

- 8/2016 - 2/2020: Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang

- 3/2020 - 7/2021: Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang.