Mai Hồng Hải

Mai Hồng Hải

Ngày sinh: 19/5/1972

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 7/9/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Tài chính tín dụng, Cử nhân Luật Kinh tế

Chức vụ:
- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng
- Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng
- Tỷ lệ trúng cử: 77,75%