Mai Khanh

Mai Khanh

Ngày sinh: 22/10/1975

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/8/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình
- Thẩm phán cấp cao
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Ninh Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 85,32%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Ninh Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 90,28%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1992 - 6/1997: Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Ninh Bình, Bí thư Chi đoàn

- 7/1997 - 11/2003: Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, Bí thư Chi đoàn

- 12/2003 - 5/2008: Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, Chủ tịch Công đoàn cơ quan

- 6/2008 - 5/2009: Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, Chủ tịch Công đoàn cơ quan

- 6/2009 - 6/2011: Chánh án Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, Bí thư Chi bộ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư khóa 21 (từ 7/2010)

- 6/2011 - 3/2012: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

- 3/2012 - 3/2015: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình

- 3/2015 - 8/2015: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình; từ 5/2015 là Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An

- 9/2015 - 11/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An

- 11/2015 - 3/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình

- 3/2016 - 01/2017: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XIV

- 1/2017: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XIV, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình, Thẩm phán cao cấp

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.