Mai Sỹ Diến

Mai Sỹ Diến

Ngày sinh: 20/7/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/2/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ nông nghiệp, Kỹ sư nông nghiệp ngành Trồng trọt

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa
- Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 89,31%