Mai Thị Ánh Tuyết

Mai Thị Ánh Tuyết

Ngày sinh: 1/12/1960

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 24/4/1990

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang
- Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: An Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 69,35%