Mai Thị Kim Nhung

Mai Thị Kim Nhung

Ngày sinh: 15/10/1985

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/8/2012

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Giáo dục chính trị

Chức vụ:
- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Trị
- Tỷ lệ trúng cử: 60,24%