Mai Thị Phương Hoa

Mai Thị Phương Hoa

Ngày sinh: 25/11/1971

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 4/12/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Tư pháp
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Nam Định
- Tỷ lệ trúng cử: 74,00%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Nam Định
- Tỷ lệ trúng cử: 82,96%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/1993 - 7/2007: Chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội, học Thạc sỹ Luật ở Trường Đại học Deakin, thành phố Melbourne, Australia (từ 2/2000 - 12/2001), bổ nhiệm ngạch Chuyên viên chính (từ 1/1/2006)

- 8/2007 - 11/2007: Chuyên viên chính Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội, Chi ủy viên Chi bộ Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội

- 11/2007 - 5/2015: Phó Vụ trưởng Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội (từ 11/2007), Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa VII (nhiệm kỳ 2008-2013), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội (nhiệm kỳ 2011-2015), Phó Bí thư Chi bộ Vụ Tư pháp, Bổ nhiệm ngạch Chuyên viên cao cấp (từ 1/1/2015)

- 6/2015 - 7/2016: Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội (nhiệm kỳ 2015-2020)

- 7/2016 - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Nam Định, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Peru, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Venezuela, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủỵ cơ quan Văn phòng Quốc hội (nhiệm kỳ 2015-2020), Bí thư Chi bộ Tư pháp (nhiệm kỳ 2017-2020), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy (nhiệm kỳ 2020-2025), Bí thư Chi bộ Tư pháp (nhiệm kỳ 2020-2022)

- 7/2021 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Tư pháp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV.