Mai Văn Hải

Mai Văn Hải

Ngày sinh: 23/12/1973

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Nga Trung, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 28/2/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Quản lý đất đai

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 93,94%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1997 - 8/2004: Cán bộ Thanh tra UBND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- 9/2004 - 6/2005: Học Cao cấp lý luận chính trị tại Phân viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

- 7/2005 - 10/2005: Cán bộ Thanh tra UBND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- 11/2005 - 10/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ Thanh tra UBND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- 11/2006 - 11/2009: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Thanh tra UBND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- 12/2009 - 7/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nga Sơn khóa XX (2005-2010)

- 8/2010 - 9/2014: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nga Sơn khóa XXI (2010-2015); Đại biểu HĐND huyện Nga Sơn khóa XVIII (2011-2016)

- 10/2014 - 11/2014: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nga Sơn khóa XVIII (2011-2016), Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Nga Sơn

- 12/2014 - 5/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nga Sơn khóa XVIII (2011-2016), Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Nga Sơn

- 6/2016 - 8/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nga Sơn khóa XIX,  Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII (2016-2021)

- 9/2020 - 7/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII (2016-2021)

- 7/2021: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.