Mong Văn Tình

Mong Văn Tình

Ngày sinh: 10/2/1988

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Nậm Nhóong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Khơ Mú

Ngày vào Đảng: 20/3/2014

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Chính trị học

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn Quế Phong tỉnh Nghệ An
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 62,92%