Nàng Xô Vi

Nàng Xô Vi

Ngày sinh: 11/2/1996

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Dân tộc: Brâu

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Địa lý

Chức vụ:
- Giáo viên Phân hiệu Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Kon Tum
- Tỷ lệ trúng cử: 82,97%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/2019 - 5/2020: Giáo viên thỉnh giảng tại Trung tâm giáo dục phổ thông Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phổ Hồ Chí Minh

- 6/2020 - nay: Giáo viên Phân hiệu Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.