Ngàn Phương Loan

Ngàn Phương Loan

Ngày sinh: 10/12/1988

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Dân tộc: Nùng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục, Cử nhân Sư phạm tiếng Anh

Chức vụ:
- Chuyên viên Vụ hợp tác quốc tế, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Lạng Sơn
- Tỷ lệ trúng cử: 70,26%