Nghiêm Vũ Khải

Nghiêm Vũ Khải

Ngày sinh: 20/9/1953

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/11/1987

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ khoa học, Đại học quốc gia A-dec-bai-gian chuyên ngành địa chất và khoáng sản

Chức vụ:
- Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
- Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-A-dec-bai-gian
- Ủy viên Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng
- Tỷ lệ trúng cử: 77,29%