Ngô Chí Cường

Ngô Chí Cường

Ngày sinh: 11/9/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 24/5/1992

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân Hành chính học

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Trà Vinh
- Tỷ lệ trúng cử: 78,08%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Trà Vinh
- Tỷ lệ trúng cử: 75,55%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 5/1985 - 10/1985: Cán bộ Văn phòng UBND thị xã Trà Vinh

- 11/1985 - 11/1989: Học cử nhân kinh tế chính trị tại trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

- 12/1989 - 8/1992: Chuyên viên văn phòng UBND thị xã Trà Vinh

- 9/1992 - 12/1994: Chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh

- 1/1995 - 8/1999: Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh

- 9/1999 - 4/2005: Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh

- 5/2005 - 10/2005: Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh

- 11/2005 - 9/2010: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh

- 10/2010 - 12/2010: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh

- 1/2011 - 4/2012: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh

- 5/2012 - 4/2014: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh

- 5/2014 - 5/2016: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh

- 6/2016 - 9/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Trà Vinh

- 10/2020 - 1/2021: Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Trà Vinh

- 1/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Trà Vinh

- 7/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Trà Vinh; Đại biểu Quốc hội khóa XV.