Ngô Đông Hải

Ngô Đông Hải

Ngày sinh: 25/10/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/12/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Điện tử-Viễn thông, Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII (dự khuyết), XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thái Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 90,17%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1993 - 10/2001: Kỹ sư, Tổ trưởng sản xuất, Công ty Điện báo Điện thoại, Bưu điện tỉnh Bình Định

- 10/2001 - 10/2002: Chuyên viên Tổng hợp, Bưu điện tỉnh Bình Định

- 10/2002 - 2/2005: Trưởng Phòng Kỹ thuật, Công ty Điện báo Điện thoại, Bưu điện tỉnh Bình Định

- 3/2005 - 3/2008: Phó Giám đốc Sở Bưu chính-Viễn thông tỉnh Bình Định

- 4/2008 - 7/2009: Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định

- 8/2009 - 11/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định

- 12/2010 - 10/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hoài Ân, tỉnh Bình Định; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI (1/2011)

- 11/2012 - 7/2014: Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy An Nhơn, tỉnh Bình Định; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

- 7/2014 - 3/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiêm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII (1/2016)

- 3/2016 - 9/2018: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

- 10/2018 - 6/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình

- 6/2020 - 1/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

- 1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình.