Ngọ Duy Hiểu

Ngọ Duy Hiểu

Ngày sinh: 5/2/1973

Giới tính: Nam

Quê quán: Thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/12/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 72,34%