Ngô Hoàng Ngân

Ngô Hoàng Ngân

Ngày sinh: 25/5/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 6/1/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật mỏ, Cử nhân Khai thác hầm lò

Chức vụ:
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 93,50%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1989 - 9/1993: Nhân viên Xí nghiệp Vật tư, Công ty Than Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- 10/1993 - 2/1994: Công nhân kỹ thuật Mỏ than Vàng Danh, Công ty Than Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- 3/1994 - 8/1994: Phó Quản đốc Công trường K7, Mỏ than Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh

- 9/1994 - 9/1997: Nhân viên Phòng Kỹ thuật, Mỏ than Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh

- 10/1997 - 5/2002: Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật, Mỏ than Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh

- 6/2002 - 11/2003: Trưởng Phòng Kỹ thuật, Công ty Than Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh

- 11/2003 - 12/2003: Trợ lý Giám đốc, Công ty Than Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh

- 12/2003 - 4/2007: Phó Giám đốc Công ty Than Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh

- 5/2007 - 11/2007: Giám đốc Công ty Xây dựng mỏ, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam

- 12/2007 - 3/2008: Giám đốc Công ty Xây dựng Môi trường mỏ, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam

- 3/2008 - 12/2008: Được Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam cử đi học tiếng Anh tại Đại học Queensland, Australia

- 1/2009 - 10/2013: Giám đốc Công ty Than Khe Chàm, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam

- 11/2013 - 3/2014: Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam

- 4/2014 - 6/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam

- 7/2014 - 5/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam

- 6/2016 - 11/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- 12/2018 - 12/2019: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

- 12/2019 - nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh.