Ngô Hồng Chiều

Ngô Hồng Chiều

Ngày sinh: 25/7/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Hoà An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/4/1987

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp
- Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp
- Tỷ lệ trúng cử: 58,24%