Ngô Minh Châu

Ngô Minh Châu

Ngày sinh: 5/4/1964

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/12/1988

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Kinh tế

Chức vụ:
- Thành ủy viên, Thiếu tướng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 63,18%