Ngô Sách Thực

Ngô Sách Thực

Ngày sinh: 6/5/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/8/1989

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 61,85%