Ngô Thị Kim Yến

Ngô Thị Kim Yến

Ngày sinh: 19/9/1969

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 25/10/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành Quản lý y tế, Thạc sĩ kinh tế y tế

Chức vụ:
- Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng
- Tỷ lệ trúng cử: 66,05%