Ngô Thị Minh

Ngô Thị Minh

Ngày sinh: 26/1/1964

Giới tính: Nữ

Quê quán: Phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/7/1991

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn:
- Tiến sĩ (chuyên ngành Quản lý giáo dục)
- Đại học Sư phạm (chuyên ngành Toán học), Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp

Chức vụ:
- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Argentina
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 82,65%