Ngô Trung Thành

Ngô Trung Thành

Ngày sinh: 29/1/1975

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/10/2003

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Ủy viên Ban Thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam
- Chi hội trưởng Chi hội Luật gia cơ quan Văn phòng Quốc hội
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Bulgaria (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk
- Tỷ lệ trúng cử: 76,02%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk
- Tỷ lệ trúng cử: 87,12%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/1998 - 2/2000: Chuyên viên tập sự Vụ pháp luật Văn phòng Quốc hội

- 2/2000 - 7/2008: Chuyên viên, Vụ pháp luật Văn phòng Quốc hội

- 7/2008 - 3/2012: Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật Văn phòng Quốc hội, Chi hội phó Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội

- 3/2012 - 3/2016: Vụ trưởng Vụ pháp luật Văn phòng Quốc hội, Chi hội phó Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội, Chi ủy viên Chi bộ Vụ pháp luật

- 3/2016 - 7/2016: Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội, Vụ trưởng Vụ pháp luật Văn phòng Quốc hội, Chi hội phó Chi hội luật gia Văn phòng Quốc hội, Chi ủy viên Chi bộ Vụ pháp luật

- 7/2016 - 9/2019: Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Saudi Arabia, Chi hội Trưởng Chi hội luật gia Văn phòng Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 9/2019 - 4/2020: Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Saudi Arabia, Ủy viên Ban Thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chi hội Trưởng Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội

- 4/2020 - 7/2021:  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Saudi Arabia

- 7/2021 -nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chi hội Trưởng Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Bulgaria (11/2021).