Ngô Tuấn Nghĩa

Ngô Tuấn Nghĩa

Ngày sinh: 20/4/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/12/1983

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Thiếu tướng, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 60,60%