Ngô Văn Minh

Ngô Văn Minh

Ngày sinh: 5/9/1959

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/3/1985

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
- Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh Văn phòng Quốc hội
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Vương quốc Bỉ
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Nam
- Tỷ lệ trúng cử: 79,13%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương