Ngô Văn Tuấn

Ngô Văn Tuấn

Ngày sinh: 2/8/1971

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 6/11/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng, Cử nhân Tài chính tín dụng

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hòa Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 83,06%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1993 - 7/1995: Kế toán Công ty Liên doanh trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh tấm bông PE-Hà Nội

- 8/1995 - 6/1998: Chuyên viên Vụ Chính sách tài chính, Bộ Tài chính

- 7/1998 - 11/1998: Phó Trưởng phòng Vụ Chính sách tài chính, Bộ Tài chính

- 12/1998 - 11/2003: Phó Trưởng phòng Thư ký Tổng hợp, Văn phòng Bộ Tài chính

- 12/2003 - 12/2005: Bí thư Chi bộ phòng Thư ký Tổng hợp (1/2004 - 12/2005), Trưởng phòng Thư ký Tổng hợp, Văn phòng Bộ Tài chính

- 1/2006 - 11/2008: Phó Chánh Văn phòng kiêm Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính

- 12/2008 - 12/2016: Bí thư Chi bộ Vụ tài chình ngân hàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính (4/2010 - 12/2016); Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính

- 1/2017 - 6/2019: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ban Kinh tế Trung ương (4/2018 - 6/2019); Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

- 7/2019 - 10/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 10/2020 - 1/2021: Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình khóa XVII, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình.