Nguyễn Bá Sơn

Nguyễn Bá Sơn

Ngày sinh: 20/4/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/9/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy
- Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng
- Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam
- Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng
- Tỷ lệ trúng cử: 69,78%