Nguyễn Bắc Việt

Nguyễn Bắc Việt

Ngày sinh: 22/2/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 27/11/1987

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lịch sử, Cử nhân Triết học

Chức vụ:
- Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận
- Tỷ lệ trúng cử: 71,22%