Nguyễn Chí Tài

Nguyễn Chí Tài

Ngày sinh: 8/1/1980

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 17/7/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Sư phạm Tâm lý giáo dục

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế
- Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên-Huế
- Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thừa Thiên Huế
- Tỷ lệ trúng cử: 72,40%