Nguyễn Chu Hồi

Nguyễn Chu Hồi

Ngày sinh: 15/5/1952

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/2/1980

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học tự nhiên
- Cử nhân Địa hóa học

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghề cá Việt Nam
- Chuyên gia tư vấn độc lập
- Ủy viên Hội đồng trung ương của Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)
- Ủy viên thường trực Hội Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) kiêm Chủ tịch Hội Bảo vệ môi trường biển (VAMEN) trực thuộc VACNE
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng
- Tỷ lệ trúng cử: 87,35%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1974 - 7/1980: Cán bộ nghiên cứu Viện Nghiên cứu biển tại Hải Phòng; Cán bộ nghiên cứu Trạm Nghiên cứu Vịnh Bắc Bộ tại Hải Phòng, Viện Nghiên cứu biển (từ 3/1976); Bí thư Chi đoàn cơ quan, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, Viện Khoa học Việt Nam

- 8/1980 - 7/1981: Học tiếng Ba Lan dành cho nghiên cứu sinh tại trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

- 8/1981 - 4/1985: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Vacsava, Ba Lan; Ủy viên Chi ủy Lưu học sinh; Đơn vị trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan; Trưởng Ban phối hợp lưu học sinh thành phố Vacsava

- 5/1985 - 12/1988: Trưởng phòng Địa môi trường biển, Phó Trạm trưởng Trạm Nghiên cứu biển Vịnh Bắc Bộ; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu biển tại Hải Phòng (từ 1/1987); Bí thư Chi đoàn, Chủ tịch Công đoàn, Ủy viên Chi ủy cơ quan, Viện Khoa học Việt Nam

- 1/1989 - 12/1993: Phó Viện trưởng kiêm Phân viện trưởng Hải dương học tại Hải Phòng; Ủy viên Đảng ủy Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia; Bí thư Chi bộ Viện Hải dương học; Ủy viên Thường vụ Hội Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE)

- 1/1994 - 3/2008: Phó Giáo sư (từ 1996); Phân viện trưởng Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng kiêm Giám đốc Trạm Quan trắc môi trường biển phía Bắc tại Đồ Sơn, Hải Phòng (1995-1999); Phó Viện trưởng (2001-2003), Viện trưởng (2004 - tháng 3/2008) Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, Bộ Thủy sản; Ủy viên Đảng ủy cơ quan Bộ Thủy sản; Ủy viên Đảng ủy cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó Bí thư Chi bộ Viện; Ủy viên Thường vụ VACNE. Chủ tịch Tiểu ban Khoa học-Công nghệ biển ASEAN (1998-2001); Trưởng nhóm Công tác ASEAN về Môi trường biển và ven bờ (2001-2011). Thành viên Ban chỉ đạo Diễn đàn Đại dương toàn cầu (GOF) (từ 2004 - nay)

- 4/2008 - 2/2012: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy viên Đảng ủy Tổng cục; Ủy viên Thường vụ VACNE, kiêm Chủ tịch Hội Bảo vệ Môi trường biển (VAMEN); Ủy viên Thường vụ Hội Nghề cá Việt Nam (VINAFIS)

- 3/2012 - 5/2019: Giảng viên Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên; Trưởng ban chỉ đạo quốc gia Chương trình rừng ngập mặn cho tương lai (MFF) (từ 2010-2016); Ủy viên Thường vụ VACNE kiêm Chủ tịch Hội Bảo vệ Môi trường biển (VAMEN); Ủy viên Thường vụ Hội Nghề cá Việt Nam (VINAFIS)

- 6/2019 - nay: Nghỉ hưu; Chuyên gia tư vấn độc lập; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam (VINAFIS); Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); Ủy viên Thường vụ VACNE kiêm Chủ tịch Hội Bảo vệ Môi trường biển (VAMEN)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.