Nguyễn Công Hoàng

Nguyễn Công Hoàng

Ngày sinh: 26/11/1974

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 23/10/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế
- Bác sĩ Đa khoa

Chức vụ:
- Bí thư Đảng ủy Bệnh viện, Bác sĩ, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
- Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y-Dược Thái Nguyên
- Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam
- Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thái Nguyên
- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên
- Tỷ lệ trúng cử: 74,74%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1998 - 6/1999: Bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

- 7/1999 - 2/2000: Học chuyên khoa định hướng Tai Mũi Họng tại Trường Đại học Y Hà Nội

- 3/2000 - 5/2000: Bác sĩ điều trị Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

- 6/2000 - 2/2003: Học Cao học tại Trường Đại học Y Hà Nội

- 3/2003 - 10/2004: Thạc sĩ, Bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

- 11/2004 - 6/2006: Thạc sĩ, Phó Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

- 7/2006 - 3/2010: Nghiên cứu sinh, Phó Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

- 4/2010 - 5/2010: Bí thư Chi bộ, Quyền Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

- 6/2010 - 7/2010: Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

- 8/2010 - 12/2011: Tiến sĩ y khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện; Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Tai Mũi Họng; Phó Trưởng Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

- 1/2012 - 7/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên; Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên; Phó Trưởng bộ môn Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên

- 8/2015 - 5/2016: Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên; Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên; Phó Trưởng bộ môn Tai Mũi Họng trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên

- 6/2016 - 2/2018: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên; Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên; Phụ trách Bộ môn Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thái Nguyên

- 3/2018 - 6/2018: Phong hàm Phó Giáo sư, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên; Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên; Phụ trách Bộ môn Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thái Nguyên

- 7/2018 - 12/2018: Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên; Bí thư Chi bộ Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên; Trưởng Bộ môn Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thái Nguyên

- Từ 1/2019: Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên; Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên; Trưởng Bộ môn Tai Mũi Họng trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên; Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thái Nguyên; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.