Nguyễn Công Hồng

Nguyễn Công Hồng

Ngày sinh: 15/8/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Phù Việt, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 26/12/1990

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Belarus
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 80,59%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương