Nguyễn Công Long

Nguyễn Công Long

Ngày sinh: 5/4/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 6/4/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV
- Phó Bí thư Chi bộ Tư pháp
- Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Brazil (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 71,18%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1993 - 7/1994: Nhân viên hợp đồng trong biên chế, Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp

- 7/1994 - 3/2004: Chuyên viên Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp; Thư ký (kiêm nhiệm), Ban Chỉ đạo của Chính phủ về thi hành án Epco-Minh Phụng; Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Bộ Tư pháp

- 4/2004 - 11/2007: Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ I, Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp; thành viên Tổ công tác (kiêm nhiệm), Ban Chỉ đạo liên ngành xử lý vụ án Trịnh Vĩnh Bình

- 11/2007 - 2/2011: Phó Vụ trưởng Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội; Chi ủy viên, Chi bộ Vụ Tư pháp

- 3/2011 - 9/2011: Bí thư Chi bộ, Trưởng đoàn lưu học sinh Đề án 165 tại RMIT University Melburne, Australia

- 9/2011 - 9/2019: Phó Vụ trưởng Vụ Tư pháp Chi ủy viên, Chi bộ Vụ Tư pháp (2018-2020); Chủ tịch Công đoàn bộ phận Vụ Tư pháp (từ 2017); Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Văn phòng Quốc hội (từ 2018)

- 9/2019 - 12/2019: Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tư pháp

- 1/2020 - 7/2021: Vụ trưởng Vụ Tư pháp, Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội khóa XIV; Phó Bí thư Chi bộ Tư pháp; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Vụ Tư pháp.

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Bí thư Chi bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Brazil (11/2021).