Nguyễn Công Long

Nguyễn Công Long

Ngày sinh: 5/4/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 6/4/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV
- Phó Bí thư Chi bộ Tư pháp
- Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 71,18%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1993 - 7/1994: Nhân viên hợp đồng trong biên chế, Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp

- 7/1994 - 3/2004: Chuyên viên Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp; Thư ký (kiêm nhiệm), Ban Chỉ đạo của Chính phủ về thi hành án Epco-Minh Phụng; Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Bộ Tư pháp

- 4/2004 - 11/2007: Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ I, Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp; thành viên Tổ công tác (kiêm nhiệm), Ban Chỉ đạo liên ngành xử lý vụ án Trịnh Vĩnh Bình

- 11/2007 - 2/2011: Phó Vụ trưởng Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội; Chi ủy viên, Chi bộ Vụ Tư pháp

- 3/2011 - 9/2011: Bí thư Chi bộ, Trưởng đoàn lưu học sinh Đề án 165 tại RMIT University Melburne, Australia

- 9/2011 - 9/2019: Phó Vụ trưởng Vụ Tư pháp Chi ủy viên, Chi bộ Vụ Tư pháp (2018-2020); Chủ tịch Công đoàn bộ phận Vụ Tư pháp (từ 2017); Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Văn phòng Quốc hội (từ 2018)

- 9/2019 - 12/2019: Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tư pháp

- 1/2020 - 7/2021: Vụ trưởng Vụ Tư pháp, Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội; Phó Bí thư Chi bộ Tư pháp; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Vụ Tư pháp.

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Bí thư Chi bộ Tư pháp; Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội.