Nguyễn Đắc Quỳnh

Nguyễn Đắc Quỳnh

Ngày sinh: 11/6/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/10/1992

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm chuyên ngành Vật lý

Chức vụ:
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Sơn La
- Tỷ lệ trúng cử: 81,37%