Nguyễn Đắc Vinh

Nguyễn Đắc Vinh

Ngày sinh: 25/11/1972

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 24/11/2003

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hóa học

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 80,69%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang
- Tỷ lệ trúng cử: 80,68%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1986 - 1/2001: Đoàn viên, học sinh, lưu học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh tại Trường Trung học Phổ thông Yên Hòa, quận Từ Liêm, thành phố Hà Nội (9/1986 - 9/1989), Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (9/1989 - 6/1990), Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Bratislava, Slovakia (9/1991 - 10/2000)

- 2/2001 - 8/2008: Công tác tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, trải qua các vị trí: Giảng viên, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Hóa học (12/2003 - 8/2008), Phó Chủ nhiệm Khoa Hóa học (12/2007 - 8/2008); Phó Giáo sư (từ 12/2007); Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Bí thư Liên chi đoàn khoa Hóa học (2002 - 3/2004), Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên (3/2004 - 5/2007), Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội (5/2007 - 8/2008), Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (từ 7/2007); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Khoa học Tự nhiên (7/2005 - 5/2007), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội (5/2008 - 8/2008)

- 8/2008 - 3/2016: Công tác tại Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trải qua các vị trí: Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn kiêm Trưởng ban Thanh niên Trường học (8/2008 - 5/2011); Bí thư Trung ương Đoàn phụ trách phía Nam (từ 5/2011); Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, X (từ 10/2011); Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (từ 10/2011); Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (2/2009 - 12/2013); Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (6/2009 - 2/2013); Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (10/2009 - 5/2010), Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (6/2014 - 12/2014); Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXI, XXII (từ 11/2011); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XI, XII; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI (từ 1/2011); Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (từ 1/2016); Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông (từ 5/2011); Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ 9/2014); Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ của Quốc hội (3/2015 - 2016)

- 4/2016 - 12/2019: Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An (từ 7/2016); Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 4 (từ 9/2017)

- 12/2019 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng (từ 9/2020); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (từ 10/2020); Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (từ 1/2021)

- 4/2021 - 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

- 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV.