Nguyễn Đại Thắng

Nguyễn Đại Thắng

Ngày sinh: 22/8/1975

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 7/8/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách, Phụ trách Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hưng Yên
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hưng Yên
- Tỷ lệ trúng cử: 83,28%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/2001 - 4/2006: Chuyên viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

- 5/2006 - 5/2008: Kiểm sát viên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

- 6/2008 - 12/2008: Chuyên viên Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Hưng Yên

- 1/2009 - 4/2009: Phó Truởng phòng thuộc Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Hưng Yên

- 5/2009 - 10/2011: Trưởng phòng thuộc Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Hưng Yên

- 11/2011 - 6/2013: Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Hưng Yên

- 7/2013 - 5/2015: Phó Trưởng ban Ban Quản lý khu Đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên

- 6/2015 - 8/2020: Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đại biểu HĐND thị xã Mỹ Hào khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

- 8/2020 - 10/2020: Bí thư Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thị xã, đại biểu HĐND thị xã Mỹ Hào khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

- 10/2020 - 11/2020: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thị xã, đại biểu HĐND thị xã Mỹ Hào khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

- 12/2020 - 7/2021: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách, Phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên.