Nguyễn Danh Tú

Nguyễn Danh Tú

Ngày sinh: 16/10/1981

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 26/12/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Ngoại ngữ (tiếng Anh), Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội
- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Văn phòng Quốc hội
- Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Kiên Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 78,53%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/2003 - 7/2004: Làm việc tại Viện Khoa học Thanh tra - Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ)

- 8/2004 - 7/2007: Chuyên viên Vụ Pháp luật - Văn phòng Quốc hội

- 8/2007 - 1/2011: Chuyên viên Vụ Tư pháp - Văn phòng Quốc hội

- 4/2010 - 8/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Văn phòng Quốc hội

- 1/2011 - 7/2011: Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Tư pháp - Văn phòng Quốc hội, Thư ký Đồng chí Lê Thị Thu Ba - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XII

- 7/2011 - 10/2015: Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Tư pháp - Văn phòng Quốc hội, Thư ký Đồng chí Nguyễn Văn Hiện - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII

- 11/2011 - 9/2017: Chi Ủy viên Chi bộ Vụ Tư pháp - Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

- 8/2012 - 8/2018: Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Văn phòng Quốc hội

- 1/1/2015 - nay: Được bổ nhiệm vào ngạch Chuyên viên chính

- 10/2015 - 12/2015: Phó Vụ trưởng Vụ Tư pháp - Văn phòng Quốc hội, Thư ký đồng chí Nguyễn Văn Hiện - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII

- 12/2015 - 11/2017: Phó Vụ trưởng Vụ Tư pháp - Văn phòng Quốc hội

- 12/2017: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ủy viên Hội đồng khoa học của Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- 8/2018 - nay: Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Văn phòng Quốc hội

- 10/2018: Thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng cơ quan Văn phòng Quốc hội

- 11/2018: Ủy viên Hội đồng lương cơ quan Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Hội đồng sáng kiến cơ quan Văn phòng Quốc hội

- 5/2019 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

- 9/2020 - nay: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV.