Nguyễn Danh Tú

Nguyễn Danh Tú

Ngày sinh: 16/10/1981

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 26/12/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Tiến sĩ Luật
- Cử nhân Ngoại ngữ (tiếng Anh), Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Văn phòng Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Kiên Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 78,53%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/2003 - 7/2004: Làm việc tại Viện Khoa học Thanh tra - Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ)

- 8/2004 - 7/2007: Chuyên viên Vụ Pháp luật - Văn phòng Quốc hội

- 8/2007 - 1/2011: Chuyên viên Vụ Tư pháp - Văn phòng Quốc hội

- 4/2010 - 8/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Văn phòng Quốc hội

- 1/2011 - 7/2011: Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Tư pháp - Văn phòng Quốc hội, Thư ký Đồng chí Lê Thị Thu Ba - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XII

- 7/2011 - 10/2015: Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Tư pháp - Văn phòng Quốc hội, Thư ký Đồng chí Nguyễn Văn Hiện - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII

- 11/2011 - 9/2017: Chi Ủy viên Chi bộ Vụ Tư pháp - Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

- 8/2012 - 8/2018: Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Văn phòng Quốc hội

- 1/1/2015 - nay: Được bổ nhiệm vào ngạch Chuyên viên chính

- 10/2015 - 12/2015: Phó Vụ trưởng Vụ Tư pháp - Văn phòng Quốc hội, Thư ký đồng chí Nguyễn Văn Hiện - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII

- 12/2015 - 11/2017: Phó Vụ trưởng Vụ Tư pháp - Văn phòng Quốc hội

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.