Nguyễn Đình Khang

Nguyễn Đình Khang

Ngày sinh: 23/5/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Song Hồ (nay là thị trấn Hồ), huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 13/11/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương
- Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia
- Thành viên Hội đồng công tác quần chúng Trung ương
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận
- Tỷ lệ trúng cử: 84,48%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1989 - 7/2003: Kế toán, Phó Trưởng Phòng Kế toán rồi Trưởng Phòng Kế toán, Kế toán trưởng Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

- 7/2003 - 12/2010: Trưởng Ban-Ủy viên Thường trực Ban Kiểm soát Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam; Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam; Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh; Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật tư và xuất nhập khẩu hóa chất; Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn

- 1/2011 - 2/2014: Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

- 3/2014 - 12/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016 - 3/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020

- 4/2016 - 7/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Nam, Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3

- 7/2019 - 8/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

- 9/2019 - 1/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

- 2/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.