Nguyễn Đình Tiến

Nguyễn Đình Tiến

Ngày sinh: 15/8/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 21/5/1984

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự

Chức vụ:
- Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Tư lệnh Quân khu 5
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Nam
- Tỷ lệ trúng cử: 80,09%