Nguyễn Đình Việt

Nguyễn Đình Việt

Ngày sinh: 9/7/1977

Giới tính: Nam

Quê quán: thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/5/2007

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Thương mại, Quản trị kinh doanh

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Cao Bằng
- Tỷ lệ trúng cử: 65,57%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1999 - 10/2000: Nhân viên công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị giao thông vận tải, Tổng Công ty Cơ khí, Bộ Giao thông vận tải

- 11/2000 - 11/2004: Học Thạc sĩ Thương mại (Tài chính) và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Australia

- 12/2004 - 7/2007: Quản trị tài chính, Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng và Thương mại An Phát

- 7/2007 - 7/2009: Chuyên viên Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

- 8/2009 - 6/2011: Chuyên viên Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội; Trưởng phòng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế

- 7/2011 - 5/2017: Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Kinh tế (từ tháng 7/2016 - 5/2017), Văn phòng Quốc hội

- 5/2017 - 9/2017: Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội

- 9/2017 - 7/2021: Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội; Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội

- 7/2021:  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV.