Nguyễn Doãn Anh

Nguyễn Doãn Anh

Ngày sinh: 10/10/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/4/1987

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Đại học, ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành
- Cao cấp chuyên ngành Quân sự

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 4
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 72,67%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2011: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

- 6/2015: Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

- 11/2018: Tư lệnh Quân khu 4

- 6/2019: Được thăng hàm Trung tướng

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.