Nguyễn Đức Dũng

Nguyễn Đức Dũng

Ngày sinh: 4/8/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/5/1987

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học quân sự

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3
- Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng
- Tỷ lệ trúng cử: 93,42%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1985 - 7/1988: Trung úy, học viên đào tạo sĩ quan, Trường Sĩ quan Lục quân 1

- 8/1988 - 3/1996: Công tác tại Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Quân khu 3, qua các chức vụ: Thượng úy, Trung đội trưởng; Thượng úy, Phó Đại đội trưởng (từ 4/1991); Đại úy, Đại đội trưởng, Phó Bí thư Chi bộ (từ 4/1993)

- 4/1996 - 8/1997: Đại úy, Trợ lý Ban Quân báo, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Quân khu 3

- 9/1997 - 7/2000: Thiếu tá, Học viên đào tạo dài cấp Trung, Sư đoàn-Chỉ huy Tham mưu, chuyên ngành Trinh sát, Học viện Lục quân

- 8/2000 - 8/2007: Thiếu tá, Trung tá, Thượng tá; Trợ lý Ban Quân báo, Trợ lý Ban Tác huấn (từ 9/2001); Trưởng ban Tác huấn, Ủy viên Đảng ủy Phòng Tham mưu, Bí thư Chi bộ Ban Tác huấn (từ 10/2002), Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Quân khu 3

- 9/2007 - 2/2010: Thượng tá, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Hồng Bàng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Quân khu 3; Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng

- 3/2010 - 2/2011: Thượng tá, Phó Trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 3; Phó Bí thư Chi bộ

- 3/2011 - 5/2012: Đại tá, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 350, Quân khu 3; Ủy viên Đảng ủy Sư đoàn. Học viên đào tạo cán bộ Tham mưu chiến dịch, chiến lược, Học viện Quốc phòng (9/2011 - 1/2012)

- 6/2012 - 2/2014: Đại tá, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 395, Quân khu 3; Ủy viên Đảng ủy Sư đoàn

- 3/2014 - 11/2019: Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (từ 12/2016), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình, Quân khu 3; Học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 1, Học viện Quốc phòng (10/2018 - 11/2018)

- 12/2019 - nay: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 3, Ủy viên Đảng ủy Quân khu; Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 (từ 9/2020)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khoá XV.