Nguyễn Đức Kiên

Nguyễn Đức Kiên

Ngày sinh: 15/3/1948

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 2/9/1968

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IX, X
- Phó Chủ tịch Quốc hội: khóa XII
- Đại biểu Quốc hội khoá: IX, X, XI, XII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1992: Tỉnh ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước tỉnh Hải Hưng, Ủy viên Ủy ban Về các Vấn đề xã hội của Quốc hội

- 1997: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

- 1998: Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội

- 12/1999: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

- 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng

- 7/2002 - 7/2007: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách Quốc hội khóa XI

- 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng

- 7/2007 - 7/2011: Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XII.