Nguyễn Đức Sáu

Nguyễn Đức Sáu

Ngày sinh: 12/9/1954

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 6/4/1975

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 57,39%