Nguyễn Dương Thái

Nguyễn Dương Thái

Ngày sinh: 17/2/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình,X Vũ Trung , H Kiến Xương, Thái Bình,X Vũ Trung , H Kiến Xương, Thái Bình,X Vũ Trung , H Kiến Xương, Thái Bình,X Vũ Trung , H Kiến Xương, Thái Bình,X Vũ Trung , H Kiến Xương, Thái Bình,X Vũ Trung , H Kiến Xương, Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 6/5/1991

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Khoa học Công nghệ

Chức vụ:
- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương
- Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hải Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 83,78%