Nguyễn Duy Minh

Nguyễn Duy Minh

Ngày sinh: 26/7/1982

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 9/1/2009

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế phát triển

Chức vụ:
- Thành ủy viên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng
- Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng
- Tỷ lệ trúng cử: 70,93%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/2006 - 3/2009: Chuyên viên Ban Thanh niên Công nhân, Nông thôn và Đô thị (1/2006 - 12/2006), Chuyên viên Ban Tổ chức-Kiểm tra (1/2007 - 3/2009), Thành đoàn Đà Nẵng; Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Đà Nẵng (11/2007 - 3/2009)

- 4/2009 - 7/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Phó Trưởng Ban (4/2009 - 1/2011), Quyền Trưởng Ban (2/2011 - 7/2011), Trưởng Ban Thanh Thiếu nhi-Trường học (8/2011 - 7/2013), Thành đoàn Đà Nẵng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng (8/2011 - 7/2013)

- 7/2013 - 10/2017: Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng

- 11/2017 - 4/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (12/2017 - 4/2018), Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng

- 4/2018 - 7/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Thành đoàn Đà Nẵng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng

- 7/2018 - 11/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (11/2018 - 11/2019), Bí thư Đảng ủy Thành Đoàn Đà Nẵng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng

- 1/2020 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.