Nguyễn Duy Thanh

Nguyễn Duy Thanh

Ngày sinh: 12/3/1983

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý dự án và Quản lý xây dựng, Kỹ sư Xây dựng cầu đường

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Cà Mau
- Tổng Giám đốc công ty TNHH xây dựng và trang trí nội thất Thanh Phương
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Cà Mau
- Tỷ lệ trúng cử: 56,79%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 5/2009 - 5/2020: Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Trang trí Nội thất Thanh Phương

- 6/2020 - 7/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp Hội Doanh Nghiệp tinh Cà Mau, nhiệm kỳ 2020-2025, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Trang trí Nội thất Thanh Phương

- 8/2020 - 1/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp Hội Doanh Nghiệp tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Trang trí Nội thất Thanh Phương

- 2/2021 - 3/2021: Phó Chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Trang trí Nội thất Thanh Phương

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.