Nguyễn Hải Anh

Nguyễn Hải Anh

Ngày sinh: 14/10/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 26/6/1991

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quan hệ quốc tế, Cử nhân Ngoại ngữ

Chức vụ:
- Ủy viên Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
- Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
- Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam
- Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp
- Tỷ lệ trúng cử: 60,59%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1984 - 7/1988: Học viên Trường Sĩ quan Pháo Phòng không (Bộ Quốc phòng); Học viên Trường Sĩ quan Binh chủng hợp thành Tướng An-tô-ni-ô Ma-xê-ô (Cộng hòa Cuba)

- 8/1988 - 12/1992: Sĩ quan đối ngoại Đoàn Chuyên gia Quân sự 385 tại Cuba; quân hàm Thiếu úy, Trung úy

- 1/1993 - 12/1994: Sĩ quan phiên dịch, Đoàn 871, Bộ Quốc phòng; được phong quân hàm Thượng úy

- 1/1995 - 7/1995: Chuyên viên đối ngoại, Ủy ban Thanh niên Việt Nam

- 8/1995 - 8/1996: Chuyên viên phụ trách công tác đối ngoại, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

- 9/1996 - 11/1998: Chuyên viên Ban Quốc tế, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- 12/1998 - 8/2004: Phó Trưởng ban Quốc tế, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ủy viên BCH TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa VII, khóa VIII; Ủy viên BCH Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam; Ủy viên BCH Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba; Ủy viên BCH Hội hữu nghị Việt Nam-Canada

- 9/2004 - 12/2007: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Du lịch

- 1/2008 - 12/2010: Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- 1/2011 - 3/2014: Phó Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha

- 4/2014 - 2/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Ủy viên Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha

- 3/2019 - nay: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.