Nguyễn Hải Dũng

Nguyễn Hải Dũng

Ngày sinh: 11/11/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 27/1/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh Nam Định
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Nam Định
- Tỷ lệ trúng cử: 83,87%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/1994 - 9/1995: Cán bộ tập sự, Phòng Tổ chức-Cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Hà

- 10/1995 - 2/1998: Chuyên viên, Phòng Tổ chức-Cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Hà (sau là tỉnh Nam Định)

- 3/1998 - 4/2005: Chuyên viên, Phòng Kiểm sát điều tra án trị an (sau là Phòng Kiểm sát điều tra và xét xử án hình sự) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định

- 4/2005 - 9/2008: Chuyên viên, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (sau khi hợp nhất là Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nam Định)

- 10/2008 - 8/2009: Phó Phòng Công tác Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nam Định; Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan

- 9/2009 - 6/2011: Trưởng Phòng Công tác Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nam Định; Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan

- 7/2011 - 12/2011: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nam Định; Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan

- 1/2012 - 9/2012: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nam Định; Chủ tịch Công đoàn cơ quan

- 9/2012 - 12/2014: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nam Định; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định; Chủ tịch Công đoàn cơ quan

- 12/2014 - 6/2016: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nam Định; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Bí thư Chi bộ 1; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định, Chủ tịch Công đoàn cơ quan

- 6/2016 - 9/2016: Trưởng Ban Pháp chế, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Nam Định; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Bí thư Chi bộ 1; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định; Chủ tịch Công đoàn cơ quan

- 9/2016 - 10/2016: Trưởng Ban Pháp chế, Ủy viên Thường trực HĐND; Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Bí thư Chi bộ 1; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định; Chủ tịch Công đoàn cơ quan

- 10/2016 - 5/2020: Trưởng Ban Pháp chế, Ủy viên Thường trực HĐND; Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh; Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định

- 5/2020 - 9/2020: Trưởng Ban Pháp chế, Ủy viên Thường trực HĐND; Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định

- 9/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế, Ủy viên Thường trực HĐND; Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh Nam Định; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định

- 7/2021: Đại biểu quốc hội khóa XV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Nam Định.