Nguyễn Hải Nam

Nguyễn Hải Nam

Ngày sinh: 2/10/1977

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 7/6/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thừa Thiên Huế
- Tỷ lệ trúng cử: 80,70%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/2001 - 3/2007: Giảng viên Khoa Ngân hàng Tài chính, Bí thư Liên chi đoàn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

- 4/2007 - 7/2010: Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính; Chủ tịch Công đoàn (2008-2010)

- 8/2010 - 12/2014: Phó Bí thư Chi bộ; Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính

- 1/2015 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khoá XV; Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.